prim. mag. METKA ADAMIČ, dr. med.

ŠTUDIJ MEDICINE

 • Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 1986

 

SPECIALIZACIJA

 • Dermatovenerologija, Univerzitetni klinični center Ljubljana, 1994-1998

 

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

 • Magistrski študij, 1987-1994
 • Zdravstvena zaščita žensk in otrok, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1989-1990 
 • Klinična alergologija, Univezitetna klinika Golnik, 1990

 

DELOVNE IZKUŠNJE

 • Klinika za anesteziologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, 1987-1989
 • Oddelek za zdravstveno varstvo žensk in otrok, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1989-1994
 • Dermatovenerološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, 1994-1998
 • Ustanoviteljica in strokovna direktorica, Dermatološki center Parmova, Ljubljana, od leta1998

 

ČLANSTVA V ORGANIZACIJAH   

 • Slovensko zdravniško društvo
 • Zdravniška zbornica Slovenije
 • Združenje slovenskih dermatovenerologov
 • Slovensko flebološko društvo
 • Slovensko lasersko združenje
 • Razširjeni strokovni kolegij za dermatovenerologijo; 2003-2014  (predsednica 2007-2008, 2014)
 • European Academy of Dermatology and Venereology  (EADV)
 • American Academy of Dermatology (AAD)
 • European Society for Laser Dermatology (ESLD)
 • European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology (ESCAD)
 • World society of anti aging medicine (WOSAAM)
 • European Organisation of Scientific Anti Aging Medicine (EUROSCIA)
 

ZNANSTVENA IN STROKOVNA DEJAVNOST

Prim. mag. Adamičeva je avtorica ali soavtorica več kot 300 prispevkov v mednarodnih in domačih dermatoloških revijah, prispevkov na mednarodnih dermatološkihkongresih in konferencah ter v domačih strokovnih in poljudnih revijah.
Leta 1998 je ustanovila prvi slovenski zasebni dermatološki center na Parmovi.
Kot prvi v Sloveniji so pod njenim strokovnim vodstvom že leta 1999 uvedli lasersko zdravljenje prekomerne poraščenosti in žilnih sprememb na koži. V zadnjem desetletju in pol je prim. mag. Metka Adamič vodila najsodobnejši laserski center, kjer so z visokoenergetskimi laserji zagotavljali zdravljenje na vseh področjih laserske dermatologije – odstranjevanje benignih kožnih tumorjev, glajenje kože in pomlajevanje, odstranjevanje pigmentnih sprememb na koži, preprečevanje in odpravljanje brazgotin, odstranjevanje dlačic in razširjenih žilic, zdravljenje nekaterih kožnih bolezni.

Na njeno pobudo so kot prvi v državi že pred skoraj dvema desetletjema uvedli pregledovanje pigmentnih znamenj na koži z digitalno dermoskopijo s pomočjo enega najsodobnejših sistemov Foto Finder. Z rednim pregledovanjem in primerjanjem dermoskopskih posnetkov znamenj s predhodnimi posnetki je omogočeno redno spremljati paciente in njihove kožne spremembe s poudarkom na zgodnjem odkrivanju kožnega raka. Prim mag. Adamičeva je bila na slovenskem področju, tako v svojem dermatološkem centru, kot tudi ob aktivnem delovanju v Razširjenem strokovnem kolegiju za dermatovenerologijo pri Ministrstvu za zdravje RS, pobudnica preventivne dejavnosti na področju boja proti kožnemu raku, zlasti melanoma.

Kot prvi so na slovenskem področju že pred več kot desetimi leti organizirali vsakoletno brezplačno preventivno pregledovanje kože s poudarkom na zgodnjem odkrivanju kožnega raka. 

Bila je pobudnica prepovedi uporabe solarija za mladoletne in opozarjanja javnosti na škodljivost ultravijoličnih žarkov naravnih in umetnih virov. Poleg tega je bila v okviru delovanja Dermatološkega centra na Parmovi pionirka na področju sodobnega fotobiomodulatornega zdravljenja v Sloveniji.

Znanja prim. mag. Adamičeve obsegajo tudi druga področja dermatovenerologije. Redno in aktivno se udeležuje strokovnih srečanj, seminarjev in kongresov doma in v tujini, ukvarja se tudi z raziskovalnim delom, kar omogoča vrhunsko obravnavo bolnikov v skladu z najsodobnejšimi mednarodnimi in domačimi strokovnimi priporočili, ki jih tudi sama aktivno soustvarja.

Tesno sodelovanje prim. mag. Adamičeve z vrhunskimi strokovnjaki doma in v tujini omogoča prilagajanje koncepta zdravljenja individualnim težavam vsakega posameznika, saj le to lahko vodi do najboljših možnih rezultatov.

 

Prim. mag. Metka Adamič je avtorica evropskih strokovnih smernic za uporabo laserjev na področju žilnih sprememb na koži (leta 2007 in posodobljene verzije leta 2015) ter pobudnica, vodja in soavtorica slovenskih strokovnih smernic za uporabo laserjev in drugih visokoenergetskih svetlobnih virov na področju dermatologije v Sloveniji. Je pobudnica priprave in oblikovanja Priporočil prebivalcem RS glede izpostavljanja ultravijoličnim žarkom, ki sta jih uradno sprejela in potrdila Razširjen strokovni kolegij in Združenje slovenskih dermatovenerologov.

Skupaj s kolegom prof. dr. Pavlovičem je avtorica Priročnika dermoskopije, ki na osnovi teoretičnih dermoskopskih kriterijev omogoča razpoznavanje in imenovanje opazovanih kožnih sprememb in tako povečanje možnosti pravilne diagnostike malignega melanoma in drugih vrst kožnega raka. To je prvi priročnik v slovenskem jeziku na tem relativno mladem medicinskem področju, ki obravnava zelo pomembno diagnostično metodo za razpoznavanje različnih oblik pigmentnih sprememb na koži in kožnega raka. Brez dvoma bo dobrodošel na policah mnogih zdravnikov.
Priročnik je namenjen tako splošnim zdravnikom kot dermatologom, kirurgom in onkologom, torej vsem, ki se pri rednem delu srečujejo z bolniki s kožnim rakom. Zasnovan je tako, da bo uporaben na eni strani za začetnike s področja dermoskopije in na drugi strani tudi za vse tiste, ki omenjeno diagnostično metodo v svoji vsakdanji praksi  že uporabljajo. Na približno 150 straneh obsega več kot 200 fotografij, grafičnih upodobitev in razpredelnic, ki so predvsem namenjene lažji in hitrejši razpoznavi naslednjih kožnih sprememb: melanocitne spremembe, seboroične keratoze, bazalnocelični karcinom, dermatofibrom, solarna keratoza, vaskularne spremembe, melanom. Številne ilustracije bodo v pomoč začetnikom in tudi izkušenim dermoskopistom.

 
 

STROKOVNA MONOGRAFIJA

 • ADAMIČ, Metka, PRELOG, Ida, LUFT, Sandi, ROGL-BUTINA, Mirjam, BARTENJEV, Igor, STOJANOVIČ, Larisa, GREBENŠEK, Nataša, ADAMIČ, Metka (urednik). Laserji v dermatologiji : strokovne smernice. Ljubljana: Dermatološki center Parmova, 2007. 124 str. ISBN 978-961-92080-0-7. [COBISS.SI-ID 232794880

 • PAVLOVIĆ, Miloš (avtor, ilustrator), ADAMIČ, Metka. Priročnik dermoskopije : alphabetum dermatologicum. 1. izd. Ljubljana: Eroica, 2009. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-92585-0-7. [COBISS.SI-ID 243199232
 • PAVLOVIĆ, Miloš, ADAMIČ, Metka. Osnove dermoskopije : priročnik za začetnike. Ljubljana: Dermatološki center Parmova, 2006. 36 str. [COBISS.SI-ID 23867353]

PRIROČNIKI


IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

 • JANKIĆEVIĆ, Jasmina, VESIĆ, Sonja, VUKIĆEVIĆ, Jelica, GAJIĆ, Miodrag, ADAMIČ, Metka, PAVLOVIĆ, Miloš. Contact sensitivity in patients with venous leg ulcers in Serbia : comparison with contact dermatitis patients and relationship to ulcer duration. Contact dermatitis, ISSN 0105-1873, 2008, letn. 58, št. 1, str. 32-36. [COBISS.SI-ID 23946969], [JCR, SNIP, WoS do 9. 3. 2016: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 18, Scopus do 9. 10. 2016: št. citatov (TC): 29, čistih citatov (CI): 28] 
 • ADAMIČ, Metka, TROILIUS RUBIN, A., PALMETUN-EKBÄCK, M., BOIXEDA, P. Guidelines of care for vascular lasers and intense pulse light sources from the European Society for Laser Dermatology. JEADV, ISSN 0926-9959, Sep. 2015, vol. 29, no. 9, str. 1661-1678. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jdv.13177/epdf, doi: 10.1111/jdv.13177. [COBISS.SI-ID 32355545], [JCR, SNIP, WoS do 27. 11. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 2. 9. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1] 
 • PAVLOVIĆ, Miloš, ADAMIČ, Metka, NENADIĆ, Dane B. Fixed, low radiant exposure vs. incremental radiant exposure approach for diode laser hair reduction : a randomized, split axilla, comparative single-blinded trial. JEADV, ISSN 0926-9959, Dec. 2015, vol. 29, no. 12, str. 2377-2381, ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jdv.13239/epdf, doi: 10.1111/jdv.13239. [COBISS.SI-ID 32355289], [JCR, SNIP, WoS do 30. 1. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 19. 3. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]
 • SCHULLER-PETROVIĆ, Sanja, PAVLOVIĆ, Miloš, SCHULLER, S, SCHULLER-LUKIC, B, ADAMIČ, Metka. Telangiectasias resistant to sclerotherapy are commonly connected to a perforating vessel. Phlebology, ISSN 0268-3555, 2013, vol. 28, iss. 6, str. 320-323, ilustr., doi: 10.1258/phleb.2012.012019. [COBISS.SI-ID 30175705], [JCR, SNIP, WoS do 4. 1. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 4. 12. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1] 
 • PAVLOVIĆ, Miloš, ADAMIČ, Metka, SCHULLER-PETROVIĆ, S. The actual role of hyaluronic acid-based and calcium hydroxylapatite soft tissue fillers. Giornale italiano di dermatologia e venereologia, ISSN 0392-0488, 2012, vol. 147, no. 3, str. 295-314, ilustr. [COBISS.SI-ID 30164697], [JCR, SNIP, WoS do 5. 11. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 31. 10. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 
 • PANDEL MIKUŠ, Ruža, GRČA, Tina, ADAMIČ, Metka, DAHMANE, Raja, POLJŠAK, Borut. Knowledge, selection and use of sunscreen products. HealthMed, ISSN 1840-2291, 2014, vol. 8, no. 5, str. 621-628, graf. prikazi. http://www.healthmed.ba/pdf/healthmed_8_5_web.pdf. [COBISS.SI-ID 4804459], [SNIP] 
 • ADAMIČ, Metka, PAVLOVIĆ, Miloš, STAMENKOVIĆ, Miroslav, NENADIĆ, Dane B. Hair removal in women with an 800-nm diode laser : self-reported satisfaction and expectations from treatment are not the same. Serbian Journal of Dermatology and Venerology, ISSN 1821-0902, 2009, letn. 1, št. 4, str. 141-146. [COBISS.SI-ID 27688409]

COBISS