PRAVNO OBVESTILO

 

Vse objavljene vsebine - informacije, dokumenti, slike, filmi in druga gradiva - so last podjetja Dermatologija mag. Metka Adamič, dr. med., s.p. Ljubljana, Parmova 53 in so predmet varstva avtorskih in drugih podobnih pravic ter vseh oblik intelektualne lastnine. Uporabnikom so na voljo le za njihovo uporabo, vendar ne z namenom uporabe v komercialne ali kakšne druge pridobitne namene. Pri njihovi uporabi je treba kot vir navesti spletni naslov podjetja Dermatologija mag. Metka Adamič, dr. med., s.p.(http://www.metkaadamic.com).

Podjetje Dermatologija mag. Metka Adamič, dr. med., s.p. ni odgovorno za občasno nedelovanje spletne strani, eventuelno netočnost ali nepopolnost informacij in tudi ne za morebitno iz tega nastalo škodo.

Podjetje Dermatologija mag. Metka Adamič, dr. med., s.p. lahko pravno obvestilo kadarkoli spremeni. Za uporabnike je vedno zavezujoče v trenutno objavljeni obliki.