EADV 2018, Pariz

Prvi dan kongresa Evropske akademije dermatologov, predavanje uglednega strokovnjaka prof. Nouri-ja, iz ZDA, raziskovalca in avtorja stevilnih publikacij na podrocju laserske dermatokirurgije. Uvodoma posvetil posebno pozornost velikemu pomenu strokovnih smernic, ki smo jih skupaj z uglednimi evropskimi kolegi objavili pred tremi leti in predstavljajo eno izmed osnovnih vodil za varno delo na podrocju zdravljenja zilnih obolenj koze s sodobnimi laserji.

EADV 2018, Pariz, 12.9.2018

EADV 2018, Pariz, 12.9.2018